Umut Berker Sevilmiş

Umut Berker Sevilmiş 2007 yılından bu yana sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve yerel yönetimler gibi kar amacı gütmeyen kurumlara proje döngü yönetimi eğitimleri vermektedir. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nden Eğitim Teknolojileri alanında yüksek lisans derecesi olan Umut Berker Sevilmiş, an itibariyle Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı bünyesinde tez çalışmalarına devam etmekte olup bunun yanı sıra çeşitli akademik yayın çalışmalarında da görev almaktadır.

Avrupa Komisyonu Hayatboyu Öğrenme (2007 – 2013) ve Erasmus+ (2014 – 2020 ve 2021 – 2027) programları çerçevesinde çok sayıda projede uzman, eğitmen ve proje yöneticisi olarak görev yapmış olan Sevilmiş, İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, İrlanda, Macaristan, Hırvatistan, Belçika, Malta, Letonya, Litvanya ve Türkiye’de farklı projelerde çeşitli eğitimler almış, eğitimler vermiş ve sosyal etki odaklı çalışmalarda görev almıştır. 2012 yılında ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen Professional Fellows Program kapsamında ABD’nin Hawaii Eyaletinde valilik bünyesinde staj yapmıştır. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından verilen Eğitmen Eğitimi sertifikasına sahip olan Umut Berker Sevilmiş, Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimlerinin yanı sıra, Yerel Yönetimlerde Sosyal İnovasyon Sistem Kurulumu, Afete Dirençli Kent Yönetimi, Aktif Vatandaşlık ve Demokratik Yönetişim, Gönüllülük Bilinci ve Gönüllü Yönetimi, Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Odağında Yönetişim, Sosyal Girişimcilik, Tasarım Odaklı Düşünme, Çatışma Çözümü gibi konularda eğitimler vermeye ve akademik çalışmalarda yer almaya devam etmektedir.